0

უბნის კოლორიტი

არა პატიოსანი მანდილოსანი რომელსაც უბნის ბიჭების ნახევართან არის ნამყოფი

უბნის კოლორიტს როდის დავადგეთ?