0

რასაც ნახავ შენი იყოს

მომენტი როდესაც დარწმუნებული ხარ რომ ჯებეზე არაფერი არ გააქვს

ხურდები გაქვს?
არა რასაც ნახავ შენი იყოს