1

ქოლოროფობი

ეწოდება ქართველ ადამიანს, რომელსაც წინასწარ შექმნილი აქვს უარყოფითი აზრი ადამიანთა ჯგუფების მიმართ მათი კანის ფერის გამო. ქოლოროფობს ფერადკანიანთა დანახვისას უჩნდება დაჩაგრულობის განცდა და შიში რომ მალე ფერადკანიანები ქართველებზე მეტნი იქნებიან.

ეს საქართველოა და არა ევროპა! მათი ადგილი აქ არ არის ახლა გინდა რასისტი მიწოდეთ და გინდა ქოლოროფობი