1

არჩევენები

საარჩევნო პროცესი საქართველოში, რომლის შედეგი არაა დამოკიდებული ხალხის არჩევანზე.

აბა რააზრიაქ