0

კაი დაზგაა

კაი სატყ.....ი გოგოა

კაი სატყვნე.....ი დაზგაა ანუ კარგი სტყნავ....ი გოგოა :დ