0

დოყლე მაქ

დოხუის ქართული ვარიანტი, როდესაც მოქმედ პირს რაღაც ძან ბევრი აქ

-ბიჭო ესემესი გაქ?
-ღადაობ? დოყლე მაქ