0

სოროსი

ადამიანი, რომელიც ყოველგვარი უბედურების დასაბამია საქართველოში

-სოროსის ჩამოთრეულია