1

სიგარეტი ხო არ გექნება

ფრაზა, რომლის წარმოთქმის საშიშროების შემთხვევაში, იძულებული ხარ გადახვიდე გზის მეორე მხარეს.

სიგარეტი ხო არ გექნება ძმა
არა ეს ბოლო ღერია თავს ვანებებ