0

მაგას ვერ ამოავსებ დზმა

უმადური ვაგინა, რომელიც თავიდან ალპური თაფლი გგონია.
სინამდვილეში დაჭმუჭნული მუ@#ლი, რომლის თავზეც ნაფხანი ფანჩარი ევკალიფტივით იზრდება.

მურააზ ! #ლის ჭკუაზე სიარულს მოეშვი, მაინც ვერ ამოავსებ, გაიგეე....