0

ის მომეცით

პრეზერვატივის ყიდვის ერთ-ერთი ხერხი

ის გააქვთ? მომეცით თუ შიეიძლება