0

ფინთიკრუშკა

ხშირად მოიხსენიება როგორც "ფინთიკლუშკა", "ფირთიკუშკა" და ა.შ. ეს სიტყვა საგანს ახასიათებს როგორც გამოუსადეგარ მატრაბაზობას, გოიმურ ზინზილაკებს, ფინაჩობებს.

ოე, თინაა, რაარი ქალო ეს ფინთიკრუშკები რო მოგიყრია, სუამ *ლეობებში გაუშვი ჩემი ტიში ლარი?