ვარავსკოი მუჟიკი - განმარტებები - ბიძერი
0

ვარავსკოი მუჟიკი

ვარავსკოი მუჟიკი არის მუჟიკის ნაირსახეობა, რომელიც გარკვეული რაოდენობის ავტორიტეტით სარგებლობს ქურდაპროჭათა კლასში და გააჩნია ვალდებულებები ქურდთა კლასში. ვარავსკოი მუჟიკი სტანდარტულ მუჟიკთან შედარებით ორიენტირებულია ვარავსკოი იდეოლოგიისკენ მისი პასტუპკებითა და ხმის ტემბრით.

ვარავსკოი მუჟიკი ვარ