0

ჩაუკიდე კიდე არი

გამოიყენება მარიუხანის მოწევის დროს ბოლო მილიგრამების დასაწვავად და მოსაწევად. ძირითადად კარგი მხედველობის ადამინების მიერ წარმოთქმული სიტყვები.

ჩაუკიდე კიდე არი შეჩემა