0

ჭირიინდიჩურნია?

გამოიყენება, როდესაც შენ ერთერთ მეგობარს უნდა გათქმევინოოს სიტყვა "რა?"

-ბიჭოო ჭირიიინდიჩურნიაა?
-რა?
-ხუინააა