0

ნაცხოვრები

ახალგაზრდა ან ხანში შესული მანდილოსანი ,რომელსაც ცალსახად ჰქონდა ინტიმური კავშირი საპირისპირო სქესის წარმომადგენელთან ,ხელის მოწერის ან ჯვრის დაწერის გარეშე.

გავიგე ლამარას გოგო ნაცხოვრებიაო ,მოაშორე შენს ქალიშვილს ,სახელი წაუხდება მაგასაც.