1

ოპსკვიტი

გაურკვეველი ადგილი რომელიც არავინ იცის სადაა:დდდ

-სად ვართ ბიჭო აქ
-ოპსკვიტში შეჩემა ოპსკვიტში

1

ოპსკვიტი

გაურკვეველი ადგილი რომელიც არავინ იცის სადაა:დდდ

-სად ვართ ბიჭო აქ
-ოპსკვიტში შეჩემა ოპსკვიტში