0

ნატყნავა

წინადადებში: ი ბიჭი ამ გოგოს ნატყნავა. ზმნის ასეთი ფორმულირება შეგვიძლია მხოლოდ პირველი თურმეობითის მესამე პირში . შესაბამისად ნატყანავა = თურმე ტყნავდა, მსგავსად : ნაკეთება = თურმე აკეთებდა, ნადრალა = თურმე უდრიდა.

კახა კუკავა შარლი სტერონს ნატყნავა