0

ვაი შენი ტყავის ბრალი

ერთგვარი მუქარა რომელიც გამოიყიენება ძირითადად ოჯახურ სიტუაციაში, უმეტეს შემთხვევაში შვილის მისამართით

-გაკვეთილებს რატო აცდენ? მოიცადე მოვიდე სახლში, ვაი შენი ტყავის ბრალი