0

ეხლა ნახე მაგრა შეყავს

გამოიყენება მუსიკის მოსმენის დროს სხვა ინსტუმენტის შეყვანისას ან გადასვლისას

ეს ვეშია ძაან მაგარი, ეხლა ნახე მაგრა შეყავს