0

ქარს ნუ აწევინებ

ერთგვარი გაფრთხილებაა ადამიანის მიმართ, რომელიც ხელიხელ ნაგოგმანებ მოკიდებულ ტარიანს არც თვითონ ეწევა და არც სხვას აწევინებს

ჰა ჰა დროზე ამოარტყი, ქარს ნუ აწევინებ