0

იქ დევს

დედის ან ბებიის მიერ მიცემული ყველაზე ზუსტი ლოკაცია, რომლის მიხედვითაც ყველა ნივთი იქ დევს.

- დე, ჩემი შარვალი სად დევს ?
- იქ დევს..