სირბიჭა - განმარტებები - ბიძერი
1

სირბიჭა

ვარიაცია "ყლებიჭაზე"

"ნუხარ სირბიჭა"