0

ზანგის კუტუ მაწონში

“კიდევ რა გინდა”-სა და “ბებიაშენისამ”-ის მიახლოვებითი სინონიმი.
უფრო ახლოს დგას “ფუჩუ ბაჟეში”-სთან, ოღონდ თუ ეს უკანასკნელი ძირითადად მოზარდ ბიჭებში გამოიყენება, ზანგის კუტუ მაწონში უფრო ახალგაზრდა გოგონების საოხუნჯო სიტყვათა კომბინაციაა.

- მალიორკაზე დავისვენებდი სიამოვნებით.
- და ზანგის კუტუ მაწონში არ გინდა?