0

პროჭის კაკალი

პროჭის კაკალი არის ანალური ხვრელის გარეთა ყელი , რომელიც კარგად ჩანს შეუიარღებელი თვალით, არსებობს ლეგენდა, რომ შუა საუკუნეებში ძირითადად სუსტი სქესის წარმომადგენლების ანალურ ხვრელში უთავსებდნენ კაკალს
და თუ არ ჩამოუვარდებოდა მისი პროჭი ძვირად ფასობდა , ამ ლამაზმა ტრადიაციამ ჩაუყარა საფუძველი ტერმინ " პროჭის კაკლის" არსებობას.

-ბიჭო მაგრა აცივდა არაა?
-ხოო, გამეყინა პროჭის კაკალი