1

ორი თავი მაქ

დიალოგის პროცესში პირველი მოსაუბრის პასუხი მეორე მოსაუბრის რეპლიკაზე:"დიდ თავში ალბათ ინტელექტუალურ მხარეს გულისხმობ?" რომელსაც წინ უძღვოდა პირველი მოსაუბრის ერთგვარი წატრაბახება იმისა, რომ სკოლაში მას "დიდთავას" ეძახდნენ, რადგან გოგონებში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა.

-იცი სკოლაში მე "დიდთავას" მეძახდნენ, რადგან გოგოებში დიდი პოპულარობით ვსარგებლობდი.
- დიდ თავში ალბათ ინტელექტუალურ მხარეს გულისხმობ ხო? ანუ ჭკვიანი იყავი და მაგიტო მოწონდი ალბათ გოგონებს ხო?
- არა შენ ვერ გამიგე, იცი მე ორი თავი მაქ.
-