0

შილდო

კაცის სასქესო ორგანოს ჩამანაცვლებელი სიტყვა, რომელსაც ჩემი საძმაკაც-დაქალოს გარეთ ვინმე თუგამოიყენებს მაგრად დაერხევა

უკაცრავად იზომას რეზო შილდოს იზომავს