0

წამო და რამეს გიყიდი

ის მომენტია როცა მარტო წასვლა გეზარება და ცდილობ ვინმე მოისყიდო

ს მომენტია როცა მარტო წასვლა გეზარება და ცდილობ ვინმე მოისყიდო