0

გაძუყვნა

ქართველი ხალხის გამოგონილი სიტყვაა და ნიშნავს ჩვენს ენაზე ცემას, გალახვას. ამ სიტყვას ძირითადად იმ დროს იყენებენ როცა მაგრად ცემენ და სასტავში ამბობს ვითომ და ლამაზად გამძუყნესოო

გალახვის შემდეგ ამბის მოსაყოლად გამოყენებული ჟარგონი