0

მამის შიმშილი

ფრაზას გამოყენებითი მნიშნელობა აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ წინ ერთვის დედის გინება

დედის ტ*ვნა, მამის შიმშილი