0

სიბრძნის მოჯმა

როდეაც ადამიანი რამე სულელურს იტყვის და მეორე ამბობს სიბრძნე მოჯვი

-ფორმატში ძაღლის განავალი ჩავაკრათ -სიბრძნე მოჯვი

0

სიბრძნის მოჯმა

როდესაც მეგობარი ცდილობს ჭკვიანური აზრის გამოხატვას მაგრამ ამაოდ

აუ ამან რა სიბრძნე მოჯვაა