0

მოანაგავა

მამაკაცის მხრიდან მისი სექსუალური სიძლიერის აღმნიშვნელი სიტყვა, გამოიყენება მკაცრად მამაკაცის მხრიდან და აუცილებლად დედაკაცის გაბახების (იგივე მოტყვნის) შემდეგ, რითიც ხაზს უსვავშ თუ როგორ მაგრად მოტყნა ქალი. როგორც წესი გამოიყენება კომბინაციაში ფრაზასთან, ნამოსახლარს დამსგავსება

რა ქენი გუშინ იმ ქალთან?
აუ მაგრად მოვანაგავე, დავამსგავსე ნამოსახლარს.

დიალოგში

რა ქენი გუშინ იმ ქალთან?
აუ მაგრად მოვანაგავე.

დაამსგავსე ნამოსახლარს?