0

ტრაკი დააყენე

"ტრაკი დააყენე" ეს სიტყვნა გამოიყენება გაფრთხილების მიზნით.

ტრაკს დააყე თორე მოგხვდება