0

კიდრ გადამაბიჯე

გადმოცემის მიხედვით როცა ვინმეს ტანზე გადააბიჯებდნენ აღარ გაიზრდებოდა ამიტომ ხელმეორედაც უნდა გადაებიჯებინათ.

კიდევ გადამაბიჯე