0

ფლუგენგენგეხოლენი

ამ სიტყვის წარმოთქმის შემდეგ, ტყავის ტანსაცმელში გამოცმული კაცი სპეციალური აპარატით "ვიბრა*ორით" ახდენს კონტაკტს ტყვეობაში ჩავარდნილ კლიენტთან. პროცესის შეჩერება შეუძლებელია

-ფლუგენ-გენგე-ხოლენი
-შენ თქვი ფლუგენგენგეხოლენი?
-კი, კი, მე ვთქვი ფლუგენგენგეხოლენი
-დარწმუნებული ხარ?
-კი, კი ასიანი
-შენი ნებაა, გამოიტანეთ ფლუგენგენგეხოლენი!