0

პისტალეტი

ნებისმიერი სახის ცეცხლსასროლი იარაღი.

შემთხვევის ადგილზე:
- რაღაცა პისტალეტი ეჭირა ძმაო ვერ დავინახე კარგად.