0

დანის დარტყმა

ერთგვარი მოქმედება, რომელიც გულისხმობს ადამიანის დაჭრას, რეალურად კი აუცილებლად მოიაზრება ამ ქმედებაში სიკვდილი.

- ტრაკს არ დააყენებს და დავარტყამ დანას.