0

დანადგარი

ნებისმიერი მოწყობილობა, ელექტრული ან მექანიკური.

- რა დანადგარია ეს ანუ რაარი რასშვება?