0

ერთად ძოვა.

ტერმინი გამოიყენება ძირითადად ჭორიკანა 50-ს გადაცილებული მეზობელი ქალების მიერ, იმის გამოსახატავად ეწყობა თუ არა ორი ადამიანი ერთმანეთს. (ძირითადად იხმარება რძალ-დედამთილის ურთიერთობის აღსაწერად)

- არა ქალო, ეგენი ერთად ვერ ძოვენ. ცალკე უნდა გადავიდნენ აუცილებლად...