0

შიგნაკრავი

შიგნაკრავი ითქმის ადამიანზე , რომელიც გამოირჩევ არარაციონალური ქცევით და აღტაცებში მოყავს მნახველი,
უფრო გავრცელებულია " შიგა აქ " , მაგრამ შიგნაკრავი არის უფრო მძფრად გამოხატული შეყლევება. ანუ თან შიგა აქ და თან კრავს ხოლმე . მაგარი რთული რამეა. სინინემებად შეიძლება ჩაითვალოს: შეთესლილი, შეყლეებული.

-რევაზამ მამიდამისი დააორსულა
- ბავშვობიდან მაგარი შიგნაკრავი იყო