0

ვის ოჯახშიც მე შევალ!

ძირითადად ამ წინადადებას იყენებენ მდედრობითი სქესის გაუთხოვარი გოგოები მაშინ როცა კვერცხს შეწვავენ

და არ დაეწვებათ