0

ავტოლაიქი

უკიდურესი სიმდაბლის ფორმა რომელსაც ანხორციელებენ ადამიანები რომლებსაც ცოტა ლაიქი აქვთ

ან ნარცისიზმით არიან დაავადებულები