0

რექსონას გიყიდი

დამამცირებელი ფრაზა რომელსაც იყენებენ იმ ადამიანის მიმართ ვისაც ოფლის სუნი ასდის

სავარაუდოდ ამის შემდეგ დამცირებული პირი იღლიებს დაბანას დაიწყებს