0

შავი პალასა

მომენტი როდესაც არაფერში არ გიმართლებს ხშირად გამოიყენება ტოტალიზატორებში.

მომენტი როდესაც არაფერში არ გიმართლებს ხშირად გამოიყენება ტოტალიზატორებში.