0

ატსტავკის მიცემა

დაშორება, ძირითადად გამოიყენება შეყვარებულებზე.

-შენდამარი ერთადხართ ისევ?
- არაა ატსტავკა მივეცი