0

დედისტ*ნელი მისაყოლებელი

"ზაკუსიკის" მოდიფიცირებული ვერსია, გავრცელებულია თბილისის გარე უბნებში, უმეტესად ბირჯებზე

- შეჩე გააძრე ჭაჭა და დედისტ*ნელი მისაყოლებელი ჩემზე იყოს