0

თუ გინდა შეეცი და ფული არ მიეცი

უნივერსალური ფრაზა რომელიც გამოიყენება მაშინ როდესაც პიროვნება რაღაც საკითხში გარკვეულია კარგად ან პირიქით საერთოდ არ არის გარკვეული

- იცის ეს ფეხბურთი შეჩემა და თუ გინდა შეეცი და ფული არმიეცი

ან პირიქით

- არ იცის ეს ფეხბურთი შეჩემა და თუ გინდა შეეცი და ფული არმიეცი