0

გამო დავლიოთ

მაგიური ფრაზა. ძმაკაცების თავშეყრისა და ბირჟაზე კონცნტრაციის ოპტიმიზატორი. ფრაზა,რომლითაც ნებისმიერი ძმაკაცი პირდაპირი რეისით გადმოფრინდება ბირჟაზე.

-რაშვები?
-არაფერს,ვწვები.
-გამო დავლიოთ.
-მოვდივარ...