0

ბადრი შუბლაძეს მოუტყან კარგის ტრაკი კიდევ

გამოიყენება როცა რაიმე რიგზე არ არის ,,

მაგალითად , თქვენ საყვარელ თამაშას უყურებთ და ამდროს კომპა გაჭედა ,, ბადრი შუბლაძეს მოუტყან კარგის ტრაკი (ინტონაციით)