0

პირი გაქ თუ დრაბილკა

გამოიყენება მაშინ როდესაც ადამიანი ვერ გებულობს ჭამის დამთავრებას

ერთი გოჭი შეჭამა პირი აქ თუ დრაბილკა