0

ბისექსუალი

ადამიანი, რომელსაც მღვდელიც უყვარს და მღვდლის ცოლიც.

-ბისექსუალი ვარ მამა!
-ოკ.